Γνωρίζω τους αριθµούς µέχρι το 1.000 - Μαθηματικά Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 3 ασκήσεις για τους αριθμούς μέχρι το 1000.

👉 αριθμοί στον άβακα
👉 αναγνώριση αξίας ψηφίου

0 stars

CC BY


Document (PDF)

1.1 MB


Greek

Greece


April 1, 2024, 8:38 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!