Γλώσσα - Επανάληψη στις ενότητες 1 και 2

Φύλλο εργασίας για επανάληψη σε:
👉 χρόνους των ρημάτων
👉 τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται ο χρόνος
👉 τα αριθμητικά επίθετα και ουσιαστικά
👉 θηλυκά ουσιαστικά σε -ος και -η (με πληθυντικό –εις)
👉 άρθρα, ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, επιρρήματα
👉 Μικρές Αγγελίες

1 stars

CC BY


Document (PDF)

1.4 MB


Greek

Greece


October 4, 2023, 5:08 pm

October 4, 2023, 11:44 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!