Γλώσσα Στ' - Λόγια κλίση ρημάτων - Αόριστος

Θεωρία και ασκήσεις στον λόγιο σχηματισμό των ρημάτων (αόριστος).

1 stars

CC BY


Document (PDF)

316.7 KB


Greek

Greece


March 24, 2024, 7:09 am

February 26, 2024, 5:12 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!