Προπαίδειες (2, 4, 5, 7, 8, 10) - Επανάληψη - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 4 επαναληπτικές ασκήσεις για τις προπαίδειες των 2, 4, 5, 7, 8, 10.

2 stars

CC BY


Document (PDF)

953.8 KB


Greek

Greece


January 9, 2024, 10:43 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!