Αρσενικά ουσιαστικά σε -ας - Ενότητα 9: "Που λες, είδα..." - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιλαμβάνει 📖 θεωρία για την κλίση αρσενικών ουσιαστικών σε -ας και 2 σχετικές ασκήσεις.
👉 αρσενικά ουσιαστικά σε -ας
👉 προτάσεις με τον ή των
👉 συμπλήρωση κενών με τη σωστή πτώση ουσιαστικών σε -ας

2 stars

CC BY


Document (PDF)

1.7 MB


2nd Grade

Reading & Writing

Grammar

Worksheet

textb. Γλώσσα Β Δημοτικού - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Unit 9

Greek

Greece


January 15, 2024, 6:00 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!