Επανάληψη - Ενότητα 18 & 19 - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιλαμβάνει επαναληπτικές ασκήσεις για τις ενότητες 18 και 19 της γλώσσας.

👉 Ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα
👉 Μετοχές σε -οντας και -ώντας
👉 Επίθετα σε -ος, -η, -ο

Σχετικό αρχείο: $u8cqnf7g6

0 stars

CC BY


Document (PDF)

799.6 KB


Greek

Greece


June 3, 2024, 4:06 pm

May 28, 2024, 9:28 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!