Γλώσσα Στ' - Επανάληψη στις δευτερεύουσες προτάσεις

Φύλλο εργασίας για επανάληψη στις δευτερεύουσες προτάσεις.
Στην άσκηση οι μαθητές πρέπει να αναγνωρίσουν το είδος της δευτερεύουσας πρότασης και τον σύνδεσμο με τον οποίο εισάγεται.

👉 Περιλαμβάνει:
Υποθετικές, βουλητικές, αιτιολογικές, αποτελεσματικές, χρονικές, εναντιωματικές και τελικές προτάσεις.

2 stars

CC BY


Document (PDF)

407.8 KB


Greek

Greece


March 24, 2024, 7:00 am

March 19, 2024, 10:09 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!