Μαθηματικά Β Δημοτικού - Bρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0-100 (2)

Το αρχείο περιέχει δύο ασκήσεις για το πώς βρίσκω το μισό και το διπλάσιο. Σε κάθε άσκηση περιέχεται πράδειγμα με επεξηγηματικές σημειώσεις.

Οι ασκήσεις είναι βασισμένες στις ασκήσεις του βιβλίου Μαθηματικών της Β Δημοτικού (Β.Μ. α' τεύχος, σελ. 30-31).

* το παρόν αρχείο είναι παρόμοιο με το αρχείο $3jcq2e7dc

1 stars

CC BY


Document (PDF)

1.2 MB


2nd Grade

Math

Worksheet

textb. Μαθηματικά Β Δημοτικού

Unit 2

chpt. 9

Hard

Greek

Greece


October 24, 2023, 6:29 pm

Elemedu

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!