Οι πτώσεις - Γλώσσα Β' Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📖 θεωρία για τις πτώσεις των ουσιαστικών σε ενικό και πληθυντικό αριθμό, για να το κολλήσουν οι μαθητές στο τετράδιο.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

789.7 KB


Greek

Greece


December 18, 2023, 8:57 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!