Το γράμμα Μ, μ

Περιέχει ασκήσεις για εξάσκηση στη γραφή και τη χρήση του γράμματος Μ, μ.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού και στο κείμενο "Μύτη σαν σαλάμι" του σχολικού εγχειριδίου.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

162.8 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 6:21 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!