Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10

Περιέχει ασκήσεις με τα ζευγαράκια των αριθμών από το 6 μέχρι το 10, πρόσθεση των αριθμών από το 6 μέχρι το 10 και τα διπλά αθροίσματα.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

185.4 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 6:38 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!