Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10

Περιέχει ασκήσεις με τα ζευγαράκια των αριθμών από το 6 μέχρι το 10, πρόσθεση των αριθμών από το 6 μέχρι το 10 και τα διπλά αθροίσματα.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

185.4 KB


1st Grade

Math

Worksheet

textb. Μαθηματικά Α Δημοτικού

Unit 3

chpt. 21

Graduated

Greek

Greece


March 19, 2023, 8:38 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.00199 μs