Γράφω τη δική μου αγγελία - Ενότητα 10: ΠΡΟΣΟΧΗ! Τι λέει εκεί; - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📖 σχεδιάγραμμα για να βοηθήσει τους μαθητές να γράψουν τη δική τους μικρή αγγελία 📝.
Κόψτε το στη μέση και κολλήστε το στο τετράδιο των μαθητών.

3 stars

CC BY


Document (PDF)

991.6 KB


Greek

Greece


January 28, 2024, 9:01 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!