Γλώσσα Στ' - Ενότητα 4 - Υποτακτική

Θεωρία και άσκηση για τον σχηματισμό της Υποτακτικής.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

121.2 KB


6th Grade

Grammar

Lesson

Worksheet

textb. Γλώσσα Στ' Δημοτικού

Unit 4

Easy

Greek

Greece


November 15, 2023, 9:51 pm

October 19, 2023, 6:50 pm

Elemedu

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!