Προγραφικές ασκήσεις

Προγραφικές ασκήσεις για παιδιά Α δημοτικού.
Περιλαμβάνει 4 ασκήσεις με γραμμές, κύκλους και τρίγωνα.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

124 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 4:43 pm

March 18, 2023, 10:49 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!