Παιχνίδι μνήμης με θέμα το Πάσχα

Κόψτε τα τετραγωνάκια και δημιουργήστε ένα παιχνίδι μνήμης με θέμα το Πάσχα.
Οδηγίες:
Αφού κόψετε τα τετραγωνάκια, ανακατέψτε τις κάρτες και γυρίστε τες ανάποδα.
Οι μαθητές γυρνάνε κάθε φορά 2 κάρτες με σκοπό να βρουν τα ζευγάρια.
Αν βρουν τα ζευγάρια, αφήνουν τις κάρτες "ανοιχτές". Αν όχι, ξαναγυρνάνε ανάποδα τις κάρτες που μόλις άνοιξαν.
Μπορείτε να εκτυπώσετε πολλές φορές το αρχείο, ώστε οι μαθητές να χωριστούν σε ομάδες. Όποια ομάδα βρει πρώτη όλα τα ζευγάρια κερδίζει.

Προτείνεται η εκτύπωση σε χαρτί Α4 αρκετά παχύ και πλαστικοποίηση.

3 stars

CC BY


Document (PDF)

8.6 MB


Greece


March 19, 2023, 8:10 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!