Γλώσσα Στ' - Ενότητα 4 - Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων

Ασκήσεις με σχηματισμό παραθετικών επιθέτων και επιρρημάτων.
Περιλαμβάνονται όλοι οι βαθμοί παραθετικών (θετικός, συγκριτικός και σχετικός και απόλυτος υπερθετικός).
Οι μαθητές θα σχηματίσουν τα παραθετικά μονολεκτικά και περιφραστικά.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

84.3 KB


Greek

Greece


November 1, 2023, 9:02 am

October 29, 2023, 9:57 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!