Μαθηματικά Β Δημοτικού - Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο

Το αρχείο περιλαμβάνει 3 ασκήσεις εξάσκησης για το μισό και το ολόκληρο, οι οποίες είναι βασισμένες στις ασκήσεις των σχολικών εγχειριδίων.

1 stars

CC0 1.0


Document (PDF)

891.4 KB


Greek

Greece


October 10, 2023, 8:44 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!