Συλλαβές - (ε - λα)

Ασκήσεις για την 1η ενότητα της Γλώσσας "Που είναι ο Άρης;". Περιέχει ασκήσεις για εξοικείωση με τα γράμματα ε και λ και την συλλαβές λε, λο, λα, λι.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

174 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 4:50 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!