Εύκολες πασχαλινές ζωγραφιές για εκτύπωση 🐇🐣

Εύκολες πασχαλινές εικόνες για μαθητές νηπιαγωγείου και των μικρών τάξεων.
Περιλαμβάνονται: αυγό, λουλούδια, λαγουδάκι

2 stars

CC BY


Image (PNG)

251.6 KB


Kindergarten

1st Grade

2nd Grade

3rd Grade

4th Grade

Arts & Music

Printable

Greek

Greece


April 4, 2023, 4:55 am

March 30, 2023, 6:11 pm

Elemedu

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!