Ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα - Ενότητα 18: Ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📖 θεωρία για τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα και 3 σχετικές ασκήσεις.
Στο τέλος υπαρχει ένα σχέδιο που τα παιδιά μπορούν να χρωματίσουν.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

2.2 MB


Greek

Greece


March 19, 2024, 6:56 pm

March 13, 2024, 7:36 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!