Θηλυκά ουσιαστικά σε -α - Ενότητα 12: Ποπο! Κόσμος που περνά! - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📖 θεωρία για τα θηλυκά ουσιαστικά σε -α και 3 σχετικές ασκήσεις.

👉 καταλήξεις θηλυκών ουσιαστικών σε -α
👉 της ή τις
👉 η ή οι
👉 κείμενο με συμπλήρωση κενών για τα θηλυκά ουσιαστικά σε -α

0 stars

CC BY


Document (PDF)

1.7 MB


Greek

Greece


December 19, 2023, 10:34 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!