Χριστουγεννιάτικοι σελιδοδείκτες

Το αρχείο περιέχει 2 χριστουγεννιάτικους σελιδοδείκτες.
Τα παιδιά μπορούν να τους χρωματίσουν και να τους κόψουν και στη συνέχεια εσείς να τους πλαστικοποιήσετε.

2 stars

CC BY


Document (PDF)

761.8 KB


Greek

Greece


December 10, 2023, 4:42 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!