Χριστουγεννιάτικοι σελιδοδείκτες

Το αρχείο περιέχει 2 χριστουγεννιάτικους σελιδοδείκτες.
Τα παιδιά μπορούν να τους χρωματίσουν και να τους κόψουν και στη συνέχεια εσείς να τους πλαστικοποιήσετε.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

761.8 KB


1st Grade

2nd Grade

3rd Grade

4th Grade

5th Grade

6th Grade

Printable

Greek

Greece


December 10, 2023, 4:42 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!