Ελλάδα, Ζάκυνθος - Μνημεία Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Φύλλο εργασίας για το Εργαστήριο Δεξιοτήτων με θέμα την τοπική πολιτιστική και φυσική κληρονομιά.

Το φύλλο εργασίας αναφέρεται στο νησί της Ζακύνθου.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

1.2 MB


5th Grade

6th Grade

Project

Greek

Greece


March 20, 2023, 7:29 am

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.003419 μs