Ελλάδα, Ζάκυνθος - Μνημεία Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Φύλλο εργασίας για το Εργαστήριο Δεξιοτήτων με θέμα την τοπική πολιτιστική και φυσική κληρονομιά.

Το φύλλο εργασίας αναφέρεται στο νησί της Ζακύνθου.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

1.2 MB


Greek

Greece


March 20, 2023, 5:29 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!