Δραστηριότητες STEM στο σχολείο

Εκτυπώσιμο υλικό, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί σε δραστηριότητες STEAM μέσα στην τάξη.
Κατάλληλο για μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα εργαστήρια δεξιοτήτων.

Προτείνεται η ετύπωση σε χαρτί Α4 και η πλαστικοποίησή του.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

5 MB


1st Grade

2nd Grade

3rd Grade

4th Grade

5th Grade

6th Grade

Printable

Project

Graduated

Greek

Greece


March 26, 2023, 11:13 am

March 25, 2023, 10:55 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.002785 μs