Δραστηριότητες STEM στο σχολείο

Εκτυπώσιμο υλικό, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί σε δραστηριότητες STEAM μέσα στην τάξη.
Κατάλληλο για μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα εργαστήρια δεξιοτήτων.

Προτείνεται η ετύπωση σε χαρτί Α4 και η πλαστικοποίησή του.

2 stars

CC BY


Document (PDF)

5 MB


Greek

Greece


March 26, 2023, 8:13 am

March 25, 2023, 8:55 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!