Μαθηματικά - Σύντομη επανάληψη κεφ. 1 - 10

Φύλλο εργασίας για σύντομη επανάληψη σε:
👉 Μετατροπή δεκαδικών αριθμών σε κλάσματα
👉 Πολλαπλασιασμό και διαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς
👉 Αριθμητικές παραστάσεις

1 stars

CC BY


Document (PDF)

97.5 KB


Greek

Greece


October 8, 2023, 10:55 am

October 5, 2023, 5:51 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!