Προστακτική - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📖 θεωρία για την Προστακτική και δύο σχετικές ασκήσεις.

👉 Οδηγίες χρησιμοποιώντας Προστακτική
👉 Μεταφορά ρημάτων στην Προστακτική

0 stars

CC BY


Document (PDF)

1.1 MB


Greek

Greece


April 23, 2024, 5:19 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!