Διακρίσεις και στερεότυπα για τα δύο φύλα

Φύλλο εργασίας για το Εργαστήριο Δεξιοτήτων με θέμα τα στερεότυπα για τα δύο φύλα.
Διακρίσεις με βάση το φύλο.

Βασικός στόχος του Φύλλου Εργασίας είναι να αναδειχθούν οι στερεοτυπικές αντιλήψεις των παιδιών αναφορικά με το φύλο.

Μπορεί να ενταχθεί στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων στο θέμα της Σεξουαλικής Αγωγής

1 stars

CC BY


Document (PDF)

29 KB


Greek

Greece


September 28, 2023, 3:19 pm

March 20, 2023, 5:32 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!