Το αυ=αβ και το αυ=αφ - Α Δημοτικού

Περιέχει θεωρία και ασκήσεις για το αυ που διαβάζεται αβ και το αυ που διαβάζεται αφ.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού και στο κείμενο "Ο θείος Παύλος" του σχολικού εγχειριδίου.

2 stars

CC BY


Document (PDF)

1.3 MB


Greek

Greece


April 2, 2023, 6:40 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!