Επανάληψη - Ενότητες 17, 20, 21 & 22 - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιλαμβάνει 6 επαναληπτικές ασκήσεις:

👉 Ρήματα σε -ίζω (και εξαιρέσεις: πήζω, πρήζω, κελαρύζω, αναβλύζω, δακρύζω, συγχύζω, αθροίζω, δανείζω)
👉 Ουδέτερα ουσιαστικά σε -ο και -ι (και εξαιρέσεις: βράδυ, δάκρυ, στάχυ, δόρυ, δίχτυ, οξύ, άστυ)
👉 Προστακτική
👉 Τροπικά επιρρήματα
👉 Κλίση ρημάτων σε Ενεστώτα, Παρατατικό, Αόριστο
👉 Σύνδεση προτάσεων με το "και"

0 stars

CC BY


Document (PDF)

2.4 MB


Greek

Greece


June 3, 2024, 6:04 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!