Ασκήσεις με εμβαδόν πλάγιου παραλληλογράμμου και τριγώνου

Περιλαμβάνει δύο ασκήσεις:
👉 υπολογισμός εμβαδού πλάγιου παραλληλογράμμου και τριγώνου
👉 σχεδιασμός πλάγιου παραλληλόγραμμου με συγκεκριμένο εμβαδόν

2 stars

CC BY


Document (PDF)

57 KB


Greek

Greece


May 23, 2024, 5:46 am

May 17, 2024, 4:18 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!