Πασχαλινή ζωγραφιά για εκτύπωση - Αυγό

Εύκολη πασχαλινή ζωγραφιά για εκτύπωση.
Εικόνα με πασχαλινό αυγό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάρτα ή άλλη πασχαλινή κατασκευή στην τάξη.

1 stars

CC BY


Image (PNG)

195.8 KB


Kindergarten

1st Grade

2nd Grade

3rd Grade

4th Grade

Arts & Music

Printable

Easy

Greek

Greece


March 30, 2023, 6:04 pm

March 30, 2023, 6:03 pm

Elemedu

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!