Αντίθετες λέξεις (α-, αν-, ξε-) - Ενότητα 12: Ποπο! Κόσμος που περνά! - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📖 θεωρία για τις αντίθετες λέξεις με τα α-, αν- και ξε- και δύο σχετικές ασήσεις

0 stars

CC BY


Document (PDF)

988 KB


2nd Grade

Reading & Writing

Grammar

Worksheet

textb. Γλώσσα Β Δημοτικού - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Unit 12

Easy

Greek

Greece


December 17, 2023, 8:49 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!