Προσανατολισμός στον χώρο

Περιέχει ασκήσεις για την εξοικείωση των μαθητών Α Δημοτικού με τον χώρο (πάνω-κάτω, ανάμεσα, μέσα-έξω, μπροστά-πίσω, δεξιά-αριστερά)

0 stars

CC BY


Document (PDF)

247.7 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 5:07 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!