Προσανατολισμός στον χώρο

Περιέχει ασκήσεις για την εξοικείωση των μαθητών Α Δημοτικού με τον χώρο (πάνω-κάτω, ανάμεσα, μέσα-έξω, μπροστά-πίσω, δεξιά-αριστερά)

0 stars

CC BY


Document (PDF)

247.7 KB


1st Grade

Math

Worksheet

textb. Μαθηματικά Α Δημοτικού

Unit 1

chpt. 1

Easy

Greek

Greece


March 19, 2023, 7:07 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.002975 μs