Ουδέτερα ουσιαστικά σε -ο και -ι/-υ - Ενότητα 17: Εφημερίδες! Εφημερίδες! - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📖 θεωρία για τα ουσιαστικά σε -ο και -ι και τις εξαιρέσεις βράδυ, δάκρυ, στάχυ, δόρυ, δίχτυ, οξύ.

Περιέχει, επίσης, ασκήσεις με:
👉 συμπλήρωση κενών με -ι και -υ
👉 συμπλήρωση κενών με -ο και -ω
👉 συμπλήρωση κενών με ουσιαστικά στη σωστή πτώση
👉 σχηματισμό προτάσεων

1 stars

CC BY


Document (PDF)

2 MB


Greek

Greece


May 26, 2024, 4:14 pm

April 17, 2024, 9:01 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!