Επίθετα - Ενότητα 9: "Που λες, είδα..." - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📖 θεωρία για τα επίθετα και 5 σχετικές ασκήσεις.

👉 Επίθετα
👉 Διαχωρισμός επιθέτων - ουσιαστικών

0 stars

CC BY


Document (PDF)

1.5 MB


Greek

Greece


January 8, 2024, 9:30 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!