αυ=αβ και αυ=αφ - Α Δημοτικού (printable)

Περιέχει εκτυπώσιμο υλικό με λέξεις με αυ που διαβάζεται αβ και λέξεις με αυ που διαβάζεται αφ.
Κόψτε και πλαστικοποιήστε τις κάρτες για να δημιουργήσετε ένα παιχνίδι αντιστοίχισης.
Κόψτε τις κάρτες για να τις κολλήσετε στην τάξη ή το τετράδιο των μαθητών.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

2.2 MB


1st Grade

Reading & Writing

Printable

textb. Γλώσσα Α Δημοτικού

Unit 6

Greek

Greece


April 2, 2023, 5:43 pm

April 2, 2023, 5:41 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.00193 μs