Μαθηματικά Β Δημοτικού - Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις (2)

Το αρχείο περιέχει δύο προβλήματα βασισμένα στα προβλήματα του τ.ε. (σελ. 27, α' τεύχος) για την ενότητα 2.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

870 KB


Greek

Greece


November 1, 2023, 5:47 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!