Παιχνίδι με τα Επιρρήματα στο #Scratch

Παιχνίδι περιπέτειας στο #Scratch για τα χρονικά, τοπικά και τροπικά επιρρήματα.
Κατάλληλο για τις μικρές τάξεις του Δημοτικού.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον κώδικα ή να παίξετε το παιχνίδι στο scratch.mit.edu/projects/845476299/

Για να μπορέσετε να κάνετε αλλαγές πατήστε το κουμπί ‘Δείτε μέσα’, είναι δεξιά στο πάνω μέρος της οθόνης.

0 stars

CC BY


SB3

1.6 MB


Greek

Greece


September 28, 2023, 4:57 pm

September 28, 2023, 4:53 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!