Το γράμμα Σ, σ, ς

Περιέχει ασκήσεις για εξάσκηση στη γραφή και τη χρήση του γράμματος Σ, σ, ς.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού και στο κείμενο "Τάσος, το σαλιγκάρι" του σχολικού εγχειριδίου.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

230 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 5:28 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!