Τα μέρη της πρότασης - Ενότητα 12: Ποπο! Κόσμος που περνά! - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📖 θεωρία για τα μέρη της πρότασης (Υποκείμενο, Ρήμα) και δύο σχετικές ασκήσεις, όπου οι μαθητές πρέπει να εντοπίσουν το υποκείμενο και το ρήμα.
Περιέχει, επίσης, μία επαναληπτική άσκηση για τις καταλήξεις των ρημάτων (-ει, -ω).

👉 Υποκείμενο
👉 Ρήμα
👉 Καταλήξεις ρημάτων

0 stars

CC BY


Document (PDF)

2 MB


Greek

Greece


December 14, 2023, 9:24 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!