Πρόσθεση με χρήση συμβόλων

Περιέχει δύο αρχεία με ασκήσεις για εξάσκηση στην πρόσθεση και την κάθετη πρόσθεση με τη χρήση συμβόλων.

1 stars

CC BY


ZIP

208.3 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 5:59 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!