Επίθετα σε -ος, -η, -ο - Ενότητα 19: Τα μάθατε τα νέα; - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιλαμβάνει 📖 θεωρία για τα επίθετα σε -ος, -η, -ο και σχετικές ασκήσεις.

👉 κλίση επιθέτων σε -ος, -η, -ο
👉 σχηματισμός επιθέτων στα τρία γένη
👉 εντοπισμός επιθέτων μέσα στην πρόταση
👉 συμπλήρωση κενών με επίθετα σε -ος, -η, -ο σε σωστή πτώση και γένος
👉 προτάσεις με επίθετα σε -ος, -η, -ο

1 stars

CC BY


Document (PDF)

1.9 MB


Greek

Greece


May 26, 2024, 4:12 pm

May 13, 2024, 7:49 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!