Αρσενικά ουσιαστικά σε -ης - Ενότητα 10: ΠΡΟΣΟΧΗ! Τι λέει εκεί; - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιλαμβάνει 📖 θεωρία για τα αρσενικά ουσιαστικά σε -ης.

👉 ισοσύλλαβα / ανισοσύλλαβα ουσιαστικά
👉 κύρια / κοινά ουσιαστικά

2 stars

CC BY


Document (PDF)

1.9 MB


Greek

Greece


January 23, 2024, 10:52 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!