Προβλήματα με περίμετρο και εμβαδόν 📐

Ασκήσεις και προβλήματα με περίμετρο και εμβαδόν για τη Δ' δημοτικού.

Περιλαμβάνονται τρία προβλήματα:

👉 Αρχικά, οι μαθητές υπολογίζουν την περίμετρο και το μήκος της μίας πλευράς ενός σχήματος, γνωρίζοντας το μήκος της άλλης και το εμβαδόν.

👉 Στη συνέχεια κατασκευάζουν ένα δικό τους σχήμα που έχει το μισό εμβαδόν.

👉 Τέλος, υπολογίζουν την περίμετρο και το εμβαδόν ενός σχήματος όταν γνωρίζουν το μήκος μίας μόνο πλευράς.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

63.6 KB


Greek

Greece


March 28, 2023, 3:13 pm

March 28, 2023, 6:21 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!