Προβλήματα με περίμετρο και εμβαδόν 📐

Ασκήσεις και προβλήματα με περίμετρο και εμβαδόν για τη Δ' δημοτικού.

Περιλαμβάνονται τρία προβλήματα:

👉 Αρχικά, οι μαθητές υπολογίζουν την περίμετρο και το μήκος της μίας πλευράς ενός σχήματος, γνωρίζοντας το μήκος της άλλης και το εμβαδόν.

👉 Στη συνέχεια κατασκευάζουν ένα δικό τους σχήμα που έχει το μισό εμβαδόν.

👉 Τέλος, υπολογίζουν την περίμετρο και το εμβαδόν ενός σχήματος όταν γνωρίζουν το μήκος μίας μόνο πλευράς.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

63.6 KB


4th Grade

Math

Geometry

Worksheet

chpt. 31, 32, 33

Graduated

Greek

Greece


March 28, 2023, 6:13 pm

March 28, 2023, 9:21 am

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.001892 μs