Τσολιάς με ρολό για νηπιαγωγείο

Δώστε στα παιδιά να κόψουν το μουστάκι και το φέσι και μετά κολλήστε τα με κόλλα σιλικόνης.

3 stars

CC BY


Image (JPEG)

1.1 MB


Kindergarden

History

Intermediate

Greek

Greece


March 23, 2023, 6:45 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.002028 μs