Τσολιάς με ρολό για νηπιαγωγείο

Δώστε στα παιδιά να κόψουν το μουστάκι και το φέσι και μετά κολλήστε τα με κόλλα σιλικόνης.

3 stars

CC BY


Image (JPEG)

1.1 MB


Greek

Greece


March 23, 2023, 4:45 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!