Το γράμμα Ο, ο

Περιέχει ασκήσεις για εξάσκηση στη γραφή και τη χρήση του γράμματος Ο, ο.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού και στο κείμενο "Όλοι στον κήπο" του σχολικού εγχειριδίου.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

209.1 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 5:31 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!