Το γράμμα Ο, ο

Περιέχει ασκήσεις για εξάσκηση στη γραφή και τη χρήση του γράμματος Ο, ο.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού και στο κείμενο "Όλοι στον κήπο" του σχολικού εγχειριδίου.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

209.1 KB


1st Grade

Reading & Writing

Worksheet

textb. Γλώσσα Α Δημοτικού

Unit 2

chpt. 7

Intermediate

Greek

Greece


March 19, 2023, 7:31 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.001861 μs