Οι καταληξεις -ι, -η, -οι και -ει - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 3 ασκήσεις για τις καταλήξεις -ι, -η, -οι και -ει.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

1.2 MB


Greek

Greece


February 7, 2024, 9:27 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!