Μαθηματικά Στ' - Κλάσματα - Ασκήσεις και προβλήματα (1)

Μαθηματικά Στ' - Κλάσματα - Ασκήσεις και προβλήματα (1)
Περιλαμβάνει 👉 1 αριθμητική παράσταση και 👉 5 προβλήματα με πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων.

Update info

Διόρθωση λανθασμένης αρίθμησης των 4 τελευταίων ασκήσεων.

2 stars

CC BY


Document (PDF)

1 MB


6th Grade Math Worksheet

chpt. 24

Intermediate

Greek

Greece


January 11, 2024, 9:30 pm

December 19, 2023, 11:45 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!