Γεωμετρικά σχήματα

Περιέχει εικόνες και ασκήσεις για εξοικείωση των μαθητών Α Δημοτικού με τα γεωμετρικά σχήματα (κύκλος, σφαίρα, τετράγωνο, κύβος, ορθογώνιο, στερεό ορθογώνιο, τρίγωνο, πυραμίδα, κύλινδρος).

0 stars

CC BY


Document (PDF)

314.2 KB


Math

Worksheet

textb. Μαθηματικά Α Δημοτικού

Unit 1

chpt. 2

Easy

Greek

Greece


March 19, 2023, 7:10 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.001877 μs