Μαθηματικά - Κεφάλαιο 13 - Κριτήρια διαιρετότητας

Άσκηση με κριτήρια διαιρετότητας.
Σύνθετο πρόβλημα που οι μαθητές πρέπει να βρουν διαιρέτες δύο αριθμών.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

409.3 KB


Greek

Greece


October 20, 2023, 8:05 am

October 19, 2023, 9:28 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!